COVID zaštitne pleksiglas pregrade

COVID ZAŠTITNE PREGARDE ZA POSLOVNE PROSTORE, RESTORANE / CAFFE BAROVE


.
COVID PREGRADA 1


Prozirna

DIMENZIJE:
Debljina 3 mm
v / š    980 x 880 mm    Cijena : 280,00 kn + PDV
v / š    880 x 880 mm    Cijena : 250,00 kn + PDV
v / š    880 x 670 mm    Cijena : 220,00 kn + PDV


.
COVID PREGRADA 2  


Zadimljena

DIMENZIJE:
Debljina 5 mm
v / š    980 x 880 mm    Cijena : 480,00 kn + PDV
v / š    880 x 880 mm    Cijena : 430,00 kn + PDV
v / š    880 x 670 mm    Cijena : 390,00 kn + PDV


.
COVID PREGRADA 3


Prozirna

DIMENZIJE:
Debljina 3 – 5 mm
v / š  (5 – 3 mm)  780 x 1980 mm   Cijena : 680,00 kn + PDV
v / š  (5 mm)         880 x 980  mm    Cijena : 450,00 kn + PDV
v / š  (5 – 3 mm)  780 x 880 mm     Cijena : 290,00 kn + PDV
v / š  (5 – 3 mm)  780 x 670 mm     Cijena : 200,00 kn + PDV