References

Our client list

 

Croatia

 

 • Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
 • Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Osječko-baranjske Županije
 • Dom zdravlja Slavonski brod
 • Dom zdravlja Sisak
 • Dom zdravlja Bjelovar
 • Dom zdravlja Vukovar
 • Dom zdravlja Vinkovci
 • Dom zdravlja Varaždin
 • Dom zdravlja Osijek
 • Dom zdravlja Split
 • Dom zdravlja Šibenik
 • Dom zdravlja Rijeka
 • Dom zdravlja Požega“Metronet”
 • “Bina Istra”
 • Peugeot Hrvatska
 • Citroen Cerić
 • Mercedes Škojo
 • PZ – AUTO
 • Autokomerce Hrvatska

 

 

World

 

 • Italy
 • Finland
 • Azerbaijan
 • Kazakhstan
 • Tunisia
 • Great Britain
 • Thailand
 • Bosnia and Herzegovina
 • Slovakia
 • Bulgaria
 • Netherlands
 • Slovenija
 • Moldavia
 • Nigeria

 

Processing of ambulances and processing of vehicles for medical transport